Kursus for institutioner

Få mere indre ro og og bedre trivsel på dit arbejde – og privat.

Kurser institutioner:

Jeg tilbyder fyraftensmøder hvor du får viden om det, at arbejde praktisk med mentalisering og bevidsthed. Om hjernens ”magt” over vores mentale tilstand. Hvordan vi kan kommunikere bedre, uden at møde forsvar, blive bedre til at håndtere konflikter - både privat og på arbejdet.

  • Hvordan tanker, ord og føleser skaber den virkelighed vi skal være i sammen.
  • Hvordan kan vi "spille hinanden bedre"?.
  • Hvordan kan vi undgå at akivere hinandens irritations-triggere?

På disse kurser deler jeg ud af min viden om hvordan man i organisationen kan bruge bl.a. hjerneforskning som et forståelsesparameter for hvorfor og hvordan vi reagerer som vi gør - når vi er i flow, og når vi møder forandringer og modstand.

Når man er i flow og god trivsel performer man bedre, er mindre stresset og mindre syg. Udover at det kan ses i glade øjne hos medarbejderne, kan det også læses på bundlinien

læs mere nedenfor

Kursus virksomheder

Mere og ro og trivsel på arbejdspladsen.

I en verden og kultur hvor alting kører afsted i et rasende tempo, hvor der skal træffes valg hele tiden, og hvor vi er online konstant, kan det være svært at nå at mærke sig selv.


Mine kurser er altid meget levende og involverende.

  • Hvad er godt for mig?
  • Hvordan kan jeg få mere balance og ro?
  • Hvordan kan jeg navigere i mine følelser, så jeg ikke så let bliver overvældet?
  • Hvordan kan jeg håndtere negative og måske selvdestruktive tankemønstre?

Det handler om at få indsigter og viden om hvordan vore tanker styrer kvaliteten af vores liv, og hvordan du kan lære samt mentaltræne dig til bedre at kunne tage styringen over dine tanker, og dermed føleser, og i sidste ende: Dine handlinger og valg i livet.

Lær hvordan man som pædagog eller lærer kan lave aktiviteter, der lærer de unge at geare ned, og mærke sig selv, og klæde dem mentalt på, så de bliver mere robuste, og gode til at træffe selvstændige og sunde valg – hjælpe dem med at styrke selvværd og gode kammerat(egen)skaber.

Deltagerne vil efter kurset bl.a. kunne byde ind med kvalificerede tilbud til både valgfag og/eller aktivitetstimer i skolen, eller lavemere dybdegående procesaktiviteter i klubben eller på skolen.

Kurset formidles med afsæt i Mentalisering og positiv psykologi.

Jeg tilbyder:

Fyraftens inspirationsmøder

Få indblik det at arbejde praktisk med unge og Mentalisering og bevidshed. Få viden om hjernens "magt" over vores mentale tilstand, samt viden om hvordan vi kan kommunikere bedre, uden at møde forsvar, samt blive bedre til at håndtere konflikter.

Henvender sig til pædagogisk personale og lærere der arbejder med unge.

Varighed ca 1½ time.

1- 2- og 3 dages kurser

På kurserne læres grundbegreberne i mentalisering, samt hvordan disse kan omsættes i praksis. Kurserne er meget involverende og levende, og deltagerne kommer til at arbejde konkret med de læringsprincipper der undervises i. På 2- og 3 dages kurserne lærer deltagerne at udvikle deres eget materiale, udfra de temaer der er aktuelle for dem, så de fremover selv kan facilitere mentaliseringsprocesser med de unge.

Foredrag

Foredraget handler om at forstå de underliggende mekanismer der styrer vores valg i livet, og hvordan man kan arbejde bevidst med disse, og på den måde tage bevidst styring med egen trivsel, samt hvordan man kan "spille sine medmennesker bedre", med større trivsel til følge, både privat og på arbejdet.

Henvender sig til ansatte der arbejder med mennesker.

Varighed ca 2 timer eksl pause.

parallax background

Inden et kursusforløb vil jeg først gerne have afdækket hvilke udfordringer I ønsker at få løst, eller hvad I ønsker at give jeres medarbejdere.

Kontakt mig på 31603232 til et uforpligtende møde så jeg kan finde den helt rigtige pakke til jer.